Copy

Marie Montessori, revolucionářka v oblasti rodičovství, se se svými názory na tento nelehký úkol podělila se světem a získala si obdiv milionů lidí. Podle její metody se snaží žít a vychovávat své ratolesti mnozí rodiče, hlavně mladí. Ještě jste o ní neslyšeli?

Známá propagátorka netradiční výchovy

Ve dvacátém století se stala jednou ze čtyř nejslavnějších osobností a její nástup na poli veřejnosti byl mimořádně neobvyklý. Alespoň na tu dobu. Začala totiž mluvit o tom, jak si vytvořit vztah s mentálně zaostalými dětmi. Výsledky však byly ohromující. Díky nim se dnes s mentálně postiženými dětmi dosahuje téměř stejných výsledků jako s těmi zdravými.

Pravidla Marie Montessori

 • Děti se učí zejména z toho, co je obklopuje.
 • Pokud je dítě často kritizováno, učí se odsuzovat ostatní.
 • Pokud je dítě často chváleno, učí se hodnotit.
 • Pokud dítě vidí agresivitu, učí se bít.
 • Pokud jste k dítěti upřímní, učí se spravedlnosti.
 • Pokud je dítě často vystaveno posměchu, stává se plaché.
 • Pokud se dítě cítí v bezpečí, naučí se důvěřovat lidem.
 • Pokud dítě příliš často cítí hanbu, bude se vždy cítit provinile.
 • Pokud je dítě často povzbuzováno, bude mít vysoké sebevědomí.
 • Pokud dítěti projevujete svou shovívavost, bude trpělivé.
 • Pokud je dítě podporováno, získá jistotu.
 • Pokud dítě žije v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se najít lásku.
 • Nikdy nemluvte o dítěti ve špatném, ať už je přítomno nebo ne.
 • Soustřeďte se na rozvíjení toho dobrého u dítěte. Pro to špatné pak nezůstane místo.
 • Vždy poslouchejte a odpovídejte na otázky, které Vám dítě klade.
 • Respektuje dítě, i když dělá chyby. Bude schopno napravit tak své chyby.
 • Buďte připraveni pomoci dítěti, které hledá a buďte neviditelní pro dítě, které již našlo.
 • Pomozte dítěti zvládat věci. Tím mu pomůžete ujistit se, že svět kolem je plný lásky a míru.
 • Vždy se chovejte k dítěti nejlépe, jak dokážete. Předáváte mu tak to nejlepší, co je ve Vás samých.

Dítě ovlivňuje to, jak žije

Pokud Vaše dítě žije v atmosféře přátelství, pak se přirozeně naučí hledat ve světě lásku a radost. Nikdy o svém dítěti neříkejte nic špatného přímo před ním. Nedehonestujte ho a neponižujte. Soustřeďte se na rozvíjení toho dobrého v dítěti a nechtějte od něj, aby vědělo všechno. Vždy ho poslouchejte a snažte se na něj reagovat. Respektujte ho, i když udělá chybu a dejte mu šanci napravit ji.

Být rodičem není jednoduché

Být rodičem není jednoduché a vyžaduje to mnoho úsilí. Pamatujte však na to, že i Vy jste jen člověk, stejně jako Vaše dítě. Všichni jsme nedokonalí a pokud Vám v životě Vaši rodiče nedávali dostatek lásky, je Vaší svatou povinností, dát ji Vašemu vlastnímu dítěti. Zdravou lásku. Lásku, která zná něžná slova, pokárání a odpuštění.